دانلود شبانه

در صورتی که به اینترنت شبانه ارزان قیمت دسترسی دارید یا میخواهید فایل ها در طول شب دانلود شوند با انتخاب زمان شروع و پایان دانلود شبانه این قابلیت را فعال کرده و سپس فایل های مورد نظر را به لیست دانلود شبانه اضافه نمایید.

برای استفاده از دانلود شبانه ابتدا زمان دانلود شبانه را در تنظیمات برنامه تعیین نموده و سپس در لیست مطالب دوره، ویدیوهای مورد نظر را به دانلود شبانه اضافه نمایید.

فعال کردن دانلود شبانه در تنظیمات

از ساعتزمان فعال شدن دانلود شبانه را تعیین میکند.

تا ساعتزمان پایان دانلود شبانه را تعیین میکند.

توجه داشته باشید طی ساعت تعیین شده برنامه باید باز و در حال اجرا باشد.

افزودن فایل به لیست دانلود

پس از باز کردن دوره بر روی مطلب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه افزودن به لیست دانلود را انتخاب کنید.

مدیریت دانلودها

در طی زمان بازه دانلود تعیین شده دکمه توقف تغییر رنگ میدهد که به معنی در حال اجرا بودن دانلود است. میتوانید با کلیک بر روی توقف دانلود را موقتا متوقف کنید.

در صورتی که حین دانلود ارتباط با سرور قطع شود برنامه مجدد سعی در دانلود فایل میکند اما اگر خطایی روی دهد دانلود آن فایل متوقف شده و دانلود فایل بعدی شروع میشود.