اسپات پلیر چیست و چه کار میکند؟

اسپات پلیر پخش کننده مدیا و سرویس محافظت از فایل های ویدیویی و دوره های آموزشی است که از اشتراک دوره های آموزشی شما که هزینه و زمان زیادی صرف تولیشان شده بین چندین کاربر یا تکثیر و نشر غیرقانونی آنها در اینترنت جلوگیری میکند.

اسپات پلیر چگونه کار میکند؟

اسپات پلیر فایل های ویدیویی را رمز میکند و مخاطبان برای پخش آنها نیاز به کلید رمز دارند که در قالب لایسنسی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. لایسنس صادر شده مختص سیستمی است که برای آن صادر شده و روی سیستم دیگری عمل نمیکند. پس از دریافت لایسنس کاربر میتواند فایل ویدیویی را در پخش کننده مشاهده کند.

چگونه از ضبط ویدیو جلوگیری میشود؟

در وهله اول پخش کننده از اجرای توابع و برنامه های ضبط تصویر هنگام پخش ویدیو جلوگیری می کند. همچنین با افزودن یک واترمارک اختصاصی برای هر لایسنس به ویدیو امکان ردگیری و پیگرد اشخاصی که اقدام به ضبط و انتشار ویدیو از سایر روش ها می کنند فراهم میشود.

لایسنس های صادر شده چه قابلیت هایی دارند؟

لایسنس های صادر شده قابلیت استفاده همزمان بر روی چند دستگاه یا انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگری را با لحاظ محدودیت هایی (سئوال بعدی را مطالعه کنید) دارند. بدین ترتیب کاربر میتواند با یک بار خرید دوره آن را بر روی دستگاه های مختلف خود مشاهده کند.

چه محدودیت های میتوان هنگام صدور لایسنس اعمال کرد؟

هنگام صدور لایسنس میتوان تعداد روزهایی که لایسنس از اولین فعال شدن معتبر است را تعیین کرد. همچنین میتوان تعداد دستگاه هایی که لایسنس به طور همزمان میتواند مورد استفاده قرار گیرد و تعداد دفعاتی که کاربر می تواند لایسنس را از یک دستگاه به دستگاه دیگر انتقال دهد را نیز مشخص نمود.

قابلیت عناوین ویدیو چیست؟

یکی از نیازهای ویدیوهای دوره های آموزشی امکان مشخص کردن عناوینی برای بازه های زمانی ویدیو مانند فهرست کتاب است که در پخش کننده های عادی وجود ندارد. در اسپات پلیر شما میتوانید عناوین ویدیو را برای زمان های مشخص تعیین کنید که در کنار پخش کننده نمایش داده شده و کاربر میتواند به هر کدام از آنها بپرد.

چه آمار و اطلاعاتی اسپات پلیر ارائه میکند؟

اسپات پلیر علاوه بر کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با لایسنس ها مانند فعال شدن و انتقال همچنین اطلاعات مرتبط با زمان و دفعات پخش ویدیو را نیز جمع آوری کرده و بر روی نمودار ارائه میکند. این اطلاعات میتواند برای بهبود و رفع نواقص دوره های آموزشی بسیار مفید و کاربردی باشد.

کاربرد API چیست و چه قابلیت هایی دارد؟

با استفاده از API شما می توانید فرآیند صدور لایسنس را به طور کاملا اتوماتیک و از طریق وبسایت یا فروشگاه خود و پس از خرید کاربر انجام دهید. هنگام فراخوانی API تنظیمات مرتبط با لایسنس مانند محدودیت ها و واترمارک اختصاصی دریافت شده و سپس کلید لایسنس بازگشت داده میشود.